Gemini Coffee Tuyển Dụng Quản Lý Cửa Hàng

Gemini Coffee đang cần Tuyển một số vị trí như sau:

I. Quản lý cửa hàng.

 • Về Nhân sự:
 • Nắm bắt được định biên nhân sự tại cửa hàng của mình quản lý;
 • Sắp xếp lịch làm việc, lịch nghỉ phù hợp cho nhân viên;
 • Nắm bắt thông tin cơ bản của nhân viên (thông tin cá nhân, thời gian gắn bó cv), từ đó giải quyết các vấn đề nhân viên gặp phải trong quá trình làm việc;
 • Hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên, tạo môi trường làm việc tốt và có sự gắn bó cho nhân viên;
 • Hiểu rõ quy trình làm việc của các bộ phận, có khả năng phỏng vấn và đào tạo nhân sự mới;
 • Kỹ năng tổ chức các cuộc họp với nhân viên hàng tuần.
 • Tình hình hoạt động của quán
 • Đảm bảo doanh số theo chỉ tiêu đề ra của công ty;
 • Nắm vững đặc thù kinh doanh tại quán nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của quán;
 • Phối hợp cùng marketing đưa ra chương tình phù hợp tại quán.
 • Cơ sở vật chất
 • Kiểm soát CCDC theo chuẩn từng quán;
 • Theo dõi bảo quản thiết bị máy móc, bàn ghế, cây cối theo quy trình của công ty.
 • Chất lượng lượng dịch vụ
 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm;
 • Đảm bảo quy trình phục vụ;
 • Đảm bảo quy trình vệ sinh tại cửa hàng.
 • Quy trình tổng
 • Thực hiện các quy trình tổng đưa xuống;
 • Báo cáo theo tuần tình hình hoạt động của quán;
 • Nắm rõ các bộ phận trên tổng.
 • Những công việc khác phát sinh và không trái với quy định của pháp luật.

Apply ngay: